Hvem er vi?

Sikh Ungdom er en uafhængig, non-profit forening, der består af frivillige unge fra københavnsområdet. Gennem en række faglige og sociale aktiviteter ønsker vi at samle Danmarks unge sikher i et fællesskab, der tager udgangspunkt i Sikhismens lære om etisk levevis og socialt ansvar i samfundet. Sikh Ungdom har et nationalt fokus, men samarbejder til tider med øvrige europæiske ungdomsforeninger med henblik på at lære af deres erfaringer og metoder. Medlemskab i Sikh Ungdom er gratis, men de fleste medlemmer donerer frivillige bidrag til foreningens virke og aktiviteter.


Hvorfor Sikh Ungdom?

I mere end 40 år har der været sikher i Danmark. På trods af denne lange tilstedeværelse af sikher på dansk jord er kendskabet til sikhismen ganske begrænset blandt den almene danske befolkning. Dette gør sig ligeledes gældende blandt unge sikher, som i mange tilfælde ikke er vokset op med læren om sikhismen og dens indhold. Årsagerne til dette manglende kendskab er mange, men det mest centrale er, at materiale om sikhismen i Danmark primært har været begrænset til sproget punjabi, hvorfra der naturligt er opstået en barriere mellem de unge dansktalende sikher og sikhismens filosofi og lære.

Sikh Ungdom er opstået på baggrund af dette behov og fokuserer primært på formidling af sikhismen på dansk, på en nem tilgængelig måde for majoritetsbefolkningen, såvel som til de unge sikher. Målet er at gøre de unge bevidste om deres religion, rødder og traditioner i en dansk kontekst.

På denne side kan du læse mere om hvilke initiativer vi har sat i værk, for at realisere dette mål, og hvilke konkrete initiativer der er planlagt for de kommende år.

Hvis du ønsker at deltage i vores aktiviteter eller følge med i vores arbejde, så kontakt os gerne, eller følg med på vores facebookside ved at trykke her


Hvad er Sikhismen?

Sikhismen er en 500 år gammel religion og er iblandt de største verdensreligioner. På trods af religionens korte levetid har sikher i væsentligt omfang bidraget til Nordindiens politiske, sociale, religiøse og kulturelle landskab.

Sikhismen blev grundlagt i slutningen af 1400 tallet af en indisk mystiker, og senere guru ved navn Nanak. Fra en tidlig alder var han dybt engageret i de forskellige religiøse grupperinger, som han kunne komme i nærheden af. I 1499, i en alder af 30 år, havde Guru Nanak en religiøs oplevelse, som af sikher i dag betegnes som en åbenbaring fra Gud. Dette tidspunkt siges at være starten på sikhismen som en ny religion. Via religiøse debatter og et sympatisk budskab, som han formidlede via klassisk musik og sang, tiltrak Guru Nanak adskillige tusinde følgere i bl.a. Indien, Afghanistan, Sri Lanka, Irak og Iran. Disse følgere blev tiltrukket af hans simple filosofi om troen på én Gud og arbejdet for at skabe en bedre og mere retfærdig verden. Guru Nanak havde ni efterfølgere som ligeledes kaldes Guruer. Disse ni guruer byggede videre på Guru Nanaks doktriner og grundfilosofi ved at tilføje flere dimensioner og udtryksmuligheder uden at afstå fra det centrale budskab, som Guru Nanak nedskrev i sin egen levetid.

Sikhismens grundlære kendetegnes af værdier og egenskaber, som i dag ofte tages for givet. Blandt disse er:

  • Kønsligestilling.
  • Religionsfrihed.
  • Velgørenhed og filantropi.
  • Indre spiritualitet og fokus på selvudvikling
  • Retfærdighed og socialt engagement i verdenen.
  • I dag findes der sikher over hele verden, og det er en religion der hvert år tiltrækker tusindvis af nye følgere, især i USA, Canada, Frankrig og England. Der findes utallige ungdomsnetværk i vesten, som er udsprunget på baggrund af sikhismens lære. Der er intellektuelle organisationer, interesseorganisationer, nødhjælpsorganisationer og universitetsstudiegrupper som alle har udspring fra sikher født og opvokset i vesten. Sikh Ungdom er endnu en i rækken af disse, men med udgangspunkt i en dansk kontekst, hvor der primært formidles på dansk.