Studiegrupper

Studiegrupperne opstarter i efteråret 2014 og vil bestå af ugentlig, dybdegående undervisning i udvalgte emner relateret til sikhismen.

Hvor temadage og inspirationsoplæg ofte behandler emner i bredden, vil studiegrupperne gå i dybden med specifikke emner. Der kan eksempelvis være tale om:

 • Læren om reinkarnation og karma.
 • Menneskets natur og rolle i verden.
 • Formålet med livet.
 • Sikhismens syn på socialt og politisk engagement i verdenen.
 • Guds enhed og teologi.
 • Specifikke historiske hændelser.
 • De hellige skrifters sprog og opsætning.
 • Analyser af udvalgte hymner fra de hellige skrifter.
 • Historisk Gurmukhi litteratur.
 • Ritualer og praksis.
 • Hvis du har lyst til at være del af disse studiegrupper, når vi starter op, så kontakt os gerne. Alle er velkomne, men deltagelse forudsætter en grundlæggende forståelse for sikhismens historie, filosofi og ritualer. Grundlæggende forståelse defineres som et overfladisk kendskab til de 10 guruer samt den sikhiske lære, filosofi og historie.